(Saturday, 22 February, 2020)

प्रदेश ५ को सम्बृद्धी प्रबिधिको उपयुक्त प्रयोगले मात्र सम्भव हुने तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै समग्र बिकासका कृयाकलापहरुलाई OLIVE (ओलीभ) छाता कार्यक्रम अन्तर्गत समाबेश गरिनेछ ।


O-  open government (खुला सरकार)

प्रदेश सरकार को हरेक कार्यक्रमहरुको बिस्तृत बिबरण प्रदेशबासीहरुको पहुचमा रहनेछ र त्यस्को लागी आवस्यक प्राबिधिक ब्यबस्था मिलाईनेछ ।


L- Long-term and sustainable development plan (दीर्घकालिन तथा दिगो बिकास योजना )

प्रचारमुखी र अल्पकालिन हैन कि बल्की प्रदेशको बिकास र निर्माणमा दुरगामी महत्व राख्ने दिगो योजनाहरुलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।


I – Innovation (नबिन प्रबिधी)

स्थानिय तथा नबिन प्रबिधी संबन्धी योजना हरुलाई बिशेष ग्राह्यता प्रदान गरिनेछ ।


V- Versatile (बहुमुखी)

कुनै एक क्षेत्र वा बिधाको मात्र बिकाश नभै समग्र बिकासमा जोड दिइनेछ ।  


E- Ecofriendly (वातावरणमैत्री)

समग्र प्रादेशिक कृयाकलाप तथा बिकास निर्माणका योजना कार्वान्वयन प्रकृयाहरु बातावरणमैत्री हुनेछन ।